Categories
Kunskap Nutidsorientering Tips

Hållbarhetskommunikation i en allt mer isolerad värld

Ert hållbarhetsarbete tar inte slut på grund av coronaviruset, och det borde inte er kommunikation heller göra! Folk vill fortfarande veta hur man lever ett hållbart liv, och ni kan fortfarande hjälpa till med det! Men hur gör man för att engagera andra i en värld där man inte träffas lika ofta?

Talk The Walk har som centralt koncept att utgå från era egna omständigheter. Detta inkluderar att anpassa metoden efter er smittskyddspolicy. Hindras en föreläsning eller workshop av ett förbud mot fysiska möten? Sätter en stor frånvaro av medarbetare på arbetsplatsen käppar i hjulet för er förändringsprocess? Detta är ett utmärkt tillfälle att börja lära sig mer om digital inlärning!

Med verktyg som Zoom, Skype eller Microsoft Teams kan man hålla involverande och engagerande möten utan att träffa varandra fysiskt! Vill ni lära er mer om detta, och hur ni kan använda det för att driva er hållbarhetskommunikation, boka ett möte med mig så håller vi en digital workshop tillsammans! Jag har arrangerat konferenser med workshops som delvis skedde digitalt, så jag vet att det går.

Men hur ska vi sprida vårt hållbarhetsbudskap när människor isolerar sig?

Det är svårt att sprida någon sorts budskap i en värld där corona ligger tätt i allas sinnen. Hållbarhetsbudskapet är inget undantag. Processer så som flockbeteende, social diffusion och mouth-to-mouth-marknadsföring blir haltande i en värld där många stannar hemma. Därför är det nu viktigare än någonsin att ha en robust digital marknadsföring. Att ha en stark digital marknadsföring innebär inte bara att vara synlig på de kanaler som målgruppen använder, utan också att anpassa budskapen efter den nuvarande situationen.

När det kommer till beteendeförändring så finns det vissa lägen där det är mer troligt. Ett sådant är ett läge där identiteter upplöses och skiftar. I krislägen så som detta är det lätt att lösa upp sin nuvarande identitet för samhällets bästa. Att göra saker som man vanligtvis inte gör, för att försäkra sin och andra hälsa. Extroverta är försiktiga med social kontakt. De som vanligtvis tycker att det finns en hygienhets tvättar händerna flera gånger om dagen. Och så vidare. I en kris som denna lär man sig hur formbar ens identitet är. Än viktigare, man lär sig att man inte förlorar den bara för att man ändrar beteende.

Det är den insikten som man som kommunikatör kan ta vara på. Ta denna chansen till att utforma budskap som påvisar att ett hållbart beteende inte är en enorm förändring. Var tydlig med att det passar den identitet som era kunder vill ha. Men vad ni än gör – låt inte detta gå ut över era egna smittskyddsbudskap eller -åtgärder. Detta är en reell kris och den måste få ta sin plats. Men den kloka hållbarhetskommunikatören planerar redan nu nästa kampanj. Och det kan visa sig att den omställning vi redan gjort kan bana väg för en större omställning.

Hur driver man förändringsarbeten i den här situationen?

För er som har påbörjat ett förändringsarbete och oroar er för att detta ska hindra det – det är förståeligt. Men det går faktiskt att driva förändringsarbeten parallellt med krishantering. Under en krissituation testar många organisationer nya metoder. Det man kan göra för att gynna sitt förändringsarbete är därmed att lägga märke till vad som kan fungera även långsiktigt. Kanske digitala möten för med sig andra fördelar? Kanske går det faktiskt bra att jobba hemifrån i vissa fall? Krisåtgärder som kan medföra långsiktiga hållbarhetsfördelar är värda att notera, och ta med sig framöver. Det är trots allt mycket lättare att fortsätta med något man redan gör än att börja med något nytt.

Så notera vad som kan fungera långsiktigt och vilka fördelar det har. När den värsta kristiden är slut är det viktigt att kommunicera varför man kan fortsätta med dessa på sätt som bygger engagemang och förståelse. Många verksamheter kommer att behöva börja om på sätt och vis efter detta. Det är ett utmärkt tillfälle att börja det på ett mer hållbart sätt!

Vill ni veta mer om hållbarhetskommunikation, målgruppsanpassning eller hur man formar budskap efter aktuella trender – kontakta mig så bokar vi ett första möte!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *