Categories
Argument Kunskap Tips

Varför Talk The Walk?

Välkommen till Talk The Walk, hemsidan för dig som vill prata mer om hållbarhet på ett sätt som inspirerar och engagerar! Den här hemsidan ger er säkert en blandning av intresse och förundran. “Varför ska jag lägga tid och pengar på detta?”, kanske du undrar. Jag vill därför med detta inlägg berätta vad vetenskapen säger om hur viktigt det är att Talk The Walk!

Talk The Walk handlar alltså om att sprida sina hållbara idéer, lösningar och produkter på ett sätt som bygger kunskap och engagemang. Fördelarna med detta har undersökts och forskats många gånger. De slutsatser jag har noterat från denna forskning kan sammanfattas i tre olika kategorier:

Anledning 1: Konkurrens

Att lägga ner tid på att prata hållbarhet kan vara en stark konkurrensfördel, om det görs på rätt sätt.

Det kommer av att hållbarhet har allt större inverkan på konsumenters val (Enligt bl.a. Sustainability Brand Index), vilket innebär att ens kommunikation kring hållbarhet drar till sig allt mer uppmärksamhet.

Och vad menas då med att man ska göra det rätt? Jo, dels är det viktigt att man inte fastnar i några av de stereotyper som hållbarhet för med sig. Till exempel antar många att en hållbar produkt är mindre effektiv på olika sätt. Därför ska man inte fastna i att prata hållbarhet utan kunna balansera flera värden samtidigt.

Dessutom måste man ta hänsyn till hur lärande och motivation fungerar kring hållbarhet. Här finns det många processer som påverkar, till exempel framtidsvisioner och egenförmåga. Att förklara mer om dessa skulle kräva en hel föreläsning, men forskning visar på att om man kommunicerar kring hållbarhet men glömmer dessa får man inte samma konkurrensfördel.

Anledning 2: Framtidshopp

Att prata om hållbarhet medför inte bara fördelar utanför organisationen. Vi vet alla att lyckliga arbetare är en framtidsstrategi – och det har visat sig att om man jobbar på en arbetsplats som uppfyller ens värderingar så blir man lyckligare!

Här lönar sig alltså en strategisk intern kommunikation kring hållbarhet. Om alla förstår värderingarna och besluten bakom åtgärderna så blir de lyckligare och mer motiverade medarbetare. Detta ger också en form av marknadsföring – har man hållbart engagerade anställda så sprider det sig! Att ha medarbetare som vill berätta om deras arbete är väldigt bra för varumärket.

Anledning 3: Samhällsomställning

I dag vill alla företag vara ett av dem som räddar världen. Det positiva i detta är att alla företag också kan vara med och rädda världen! Genom att prata om vilka hållbarhetsåtgärder eller -mål som man jobbar med så kan man få med sig fler, kanske till och med hela branschen! På så sätt kan även det minsta företaget med en liten marknadsandel vara det som ställde om en hel sektor, helt enkelt genom att visa mod och Talk The Walk!

Teorin som stödjer detta heter Social diffusion och brukar användas på individer eller kulturer, men fungerar likadant i organisationer och företag. Konceptet går ut på att en idé sprider sig genom sociala kontaktytor. Det börjar med att en eller ett par har idén – om dessa sedan pratar om den med andra så sprids den. Efter en tid så har den spridit sig nog för att en betydande andel ska känna till den, och därifrån sprids den fort. Den här “smärtgränsen” kallas ibland för kritisk massa, och den har inget exakt värde. Ibland brukar man säga att gränsen går runt 20-25%, men detta är bara en uppskattning. Gränsen kan variera beroende på hur man pratar om det och hur samhället ser ut.

Så vad vill jag ha sagt egentligen?

För att avsluta detta inlägg, som egentligen är en introduktion till varför jag gör det jag gör: Det finns flera anledningar till att prata mer om er hållbara utveckling. Fördelarna finns både för organisationen i sig och för samhället i stort. Man kan alltså främja sitt företag och samtidigt vara med och föra världen in i framtiden! Det enda som krävs är mod, lite eftertanke och framtidshopp – och det kan vi skapa tillsammans!

Läs mer om mig och Talk The Walk på min hemsida! Vill ni veta mer så får ni gärna höra av er till mig via min kontaktsida. Lycka till med ert hållbarhetsarbete!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *